Du finder en pdf-version nederst på siden.

For at skabe de bedst mulige forhold for alle i foreningens område – og til naboforeninger – er der på vores Generalforsamling valgt et ORDENSUDVALG. Udvalgets opgave er at gøre opmærksom på beplantning som er/kan være til ulempe for naboer samt at lave kontrol iflg. §6 i  Vedtægterne.

Det er vigtigt, at der gøres en indsats for at bevare udsigten for så mange som muligt!

Ordensudvalget har på sin årlige tur følgende bemærkninger til din grunds beplantning:

  • Du bedes beskære træ/træer inde på din grund
  • Du bedes beskære din beplantning i skel af hensyn til naboer/genboer, så deres udsyn kan forbedres.
  • Du har levende hegn som er vokset ud på vej, sti eller plads. Dette skal holde sig inden for skellinjen.
  • Der er intet at bemærke ang. din beplantning

NB. Iflg. Hegnsloven må beplantning i skel være 1,8 m. Dog kan anden aftale aftales med din nabo.

Venlig hilsen

ORDENSUDVALGET