Facebookgruppe: Drøsselbjerglung – Grundejerforening

Dette er foreningens lukkede Facebookgruppe, som kun er for medlemmerne. Da nogle ikke er på Facebook, vil alle væsentlige informationer fra foreningen fortsat blive udsendt via mail.

Tilmeld dig gruppen, hvor vi kan udveksle informationer, som er forbeholdt vores medlemmer.

Facebookgruppen: Smørhullet Mellem Longvejen Og Stendyssevej

Et medlem af foreningen -Mona Graae, Strandhøjen 17 – har lavet denne Facebookgruppe, hvor alle i foreningen og i naboforeninger kan få adgang. Her kan udveksles hyggelige og nyttige informationer, meddelelser, venlige remindere, stilles spørgsmål, søges/tilbydes assistance af forskellig slags og alt i en god tone. Vi anbefaler at alle tilmelder sig, da meget er relevant for både os og vores naboforeninger.