Drøsselbjerglung

Grundejerforeningen Drøsselbjerglung

Kontigent

Det årlige kontingent er fra 2020 på 800,- kr.

Beløbet indbetales på foreningens konto i SparNord Bank 93832050206540 senest den 15. maj.

Vi vil gerne opfordre til at der laves en fast overførsel fra jeres konto. På denne måde kan vi undgå mange rykkere.

PERSONDATALOV

Bestyrelsen er opmærksom på, at vi som forening også er underlagt den nye persondatalov. Vi har ikke registreret personfølsomme data, men udelukkende medlemmernes navne, adresser, e-mail og telefonnummer Disse data er alene tilgængelige for foreningens bestyrelse.

Facebookgruppe: Drøsselbjerglung – Grundejerforening

Facebookgruppe: Drøsselbjerglung – Grundejerforening

Dette er foreningens lukkede Facebookgruppe, som kun er for medlemmerne. Da nogle ikke er på Facebook, vil alle væsentlige informationer fra foreningen fortsat blive udsendt via mail.

Tilmeld dig gruppen, hvor vi kan udveksle informationer, som er forbeholdt vores medlemmer.

Facebookgruppen: Smørhullet Mellem Longvejen Og Stendyssevej

Et medlem af foreningen -Mona Graae, Strandhøjen 17 – har lavet denne Facebookgruppe, hvor alle i foreningen og i naboforeninger kan få adgang. Her kan udveksles hyggelige og nyttige informationer, meddelelser, venlige remindere, stilles spørgsmål, søges/tilbydes assistance af forskellig slags og alt i en god tone. Vi anbefaler at alle tilmelder sig, da meget er relevant for både os og vores naboforeninger.

© 2024 Drøsselbjerglung

Tema af Anders NorenOp ↑