Bestyrelsen er opmærksom på, at vi som forening også er underlagt den nye persondatalov. Vi har ikke registreret personfølsomme data, men udelukkende medlemmernes navne, adresser, e-mail og telefonnummer Disse data er alene tilgængelige for foreningens bestyrelse.