Det årlige kontingent er fra 2020 på 800,- kr.

Beløbet indbetales på foreningens konto i SparNord Bank 93832050206540 senest den 15. maj.

Vi vil gerne opfordre til at der laves en fast overførsel fra jeres konto. På denne måde kan vi undgå mange rykkere.